Winkelmandje

Sluiten

Servicevoorwaarden


Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Kinetiksports, Kinetiksports biedt deze site aan als service aan haar klanten. Lees de volgende servicevoorwaarden ("Voorwaarden"), aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden en alle andere voorwaarden, richtlijnen of regels die van toepassing zijn op elk deel van deze site te volgen en eraan gebonden te zijn, zonder beperking of kwalificatie. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan op geen enkele manier.

Bovendien behoudt Kinetiksports zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers van de site moeten akkoord gaan met en zich houden aan deze wijzigingen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Elk gebruik van onze site op elk moment betekent volledige acceptatie van onze servicevoorwaarden.

Privacy

We hebben een privacybeleid aangenomen waarnaar u moet verwijzen om volledig te begrijpen hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken.

Gebruiksbeperkingen

Alle inhoud die op de Negative-website wordt weergegeven, inclusief alle afbeeldingen, tekst, audio- en videoclips, zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en / of andere intellectuele eigendomsrechten of licenties in het bezit van Kinetiksports. De volledige inhoud van de kinetiksports-website is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder Zwitsers. auteursrechtwetten. Negative verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de inhoud op deze website. De inhoud van de kinetiksports-website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van onze site. Elk ongeoorloofd gebruik van inhoud of materiaal op deze site is ten strengste verboden en kan in strijd zijn met copyright- en handelsmerkwetten en / of de wetten van privacy, publiciteit en / of communicatieregels en statuten. U mag de materialen of inhoud op deze site alleen gebruiken met onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. Neem contact met ons op via info@kinetiksports.com om te informeren naar het verkrijgen van toestemming om de materialen of inhoud op deze site te gebruiken

Bestellen

Alle bestellingen van producten mogen alleen voor persoonlijk gebruik zijn. Door kinetiksports-producten te kopen, gaat u ermee akkoord dergelijke producten niet door te verkopen, te distribueren of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle bestellingen zijn onderhevig aan annulering op basis van beschikbaarheid van het product, niet-naleving van deze overeenkomst of enige andere reden zoals naar eigen goeddunken bepaald. Als we redenen hebben om aan te nemen dat uw bestelling niet voor persoonlijk gebruik is, behouden we ons het recht voor om de bestelling te annuleren. We behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken stappen te ondernemen om uw identiteit te verifiëren om uw bestelling te verwerken. We zullen alle bestellingen die we annuleren of niet verwerken terugbetalen.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (samen de "merken") die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van kinetiksports of de andere respectievelijke eigenaren van dergelijke merken. U mag de Merken op geen enkele manier weergeven of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KINETIKSPORTS, en u mag handelsmerkkennisgevingen van inhoud die wordt aangeboden of ontvangen via de Site niet verwijderen of anderszins wijzigen.

Beperkte licentie en sitetoegang

We verlenen u een beperkte licentie om de site alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Bijgevolg staat deze toekenning u niet toe om het volgende te doen: (a) deze Site of de inhoud van deze Site door te verkopen of commercieel te gebruiken; (b) wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of omzetten in een door mensen leesbare vorm van de inhoud van deze site die niet bedoeld is om zo gelezen te worden. Dit omvat het gebruik van of het direct bekijken van de onderliggende HTML of andere code van deze site, behalve zoals geïnterpreteerd en weergegeven in een webbrowser; (c) kopiëren, imiteren, spiegelen, reproduceren, verspreiden, publiceren, downloaden, weergeven, uitvoeren, plaatsen of verzenden van de inhoud van deze site (inclusief eventuele merken) in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot , elektronisch, mechanisch, fotokopieerapparaat, opname of anderszins; of (d) datamining, bots gebruiken,

Lidmaatschap Geschiktheid Het

lidmaatschap van kinetiksports is gratis. Onze lidmaatschapsservices zijn echter niet beschikbaar voor gebruikers onder de 18 jaar of voor leden die, naar eigen goeddunken, zijn opgeschort of verwijderd uit de kinetiksports-systemen. Leden gaan akkoord met alle servicevoorwaarden en moeten alleen lidmaatschap aanvragen als ze daarvoor in aanmerking komen.

Kennisgeving

Kinetiksports kan contact met u opnemen of u servicegerelateerde en / of promotionele kennisgevingen verstrekken via post, e-mail, algemene sitemeldingen en meer met behulp van de contactgegevens die u ons heeft verstrekt.

Prijsbeleid

Bij kinetiksports doen we er alles aan om onze klanten producten van hoge kwaliteit te bieden. Onze producten worden alleen online verkocht in beperkte hoeveelheden en beschikbaarheid. We hebben ons best gedaan om onze artikelen zo nauwkeurig mogelijk op de site weer te geven. Houd er rekening mee dat er variaties in stijl, kleur, maat, vorm en uiterlijk kunnen optreden. Als u niet tevreden bent met uw aankoop, raadpleegt u onze sectie Retourneren en ruilen voor verdere hulp.

Site gebruik

U kunt de kinetiksports-website niet openen of gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Intimidatie op welke manier of vorm van de site dan ook, inclusief via e-mail en chat of door obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Hoewel kinetiksports het gedrag van zijn gebruikers niet kan volgen, is het een strikte schending van deze voorwaarden om informatie verkregen van onze site te gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden, of om contact op te nemen met, te adverteren, te vragen of te verkopen aan gebruiker zonder zijn / haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

U gaat er ook mee akkoord dat geen opmerkingen of andere gebruikersinzendingen die u op de negatieve website indient, enig recht van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke rechten. U gaat er verder mee akkoord dat geen enkele door u op de Site ingediende opmerkingen smadelijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal zullen zijn of bevatten. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele opmerkingen die u maakt.

Gebruikersinzendingen

Kinetiksports streeft naar een interactieve relatie met de leden van haar site en services. Opmerkingen van gebruikers, feedback, suggesties, ideeën en andere inzendingen die worden onthuld, ingediend of aangeboden aan kinetiksports op of door deze site, zijn en blijven eigendom van kinetiksports. Gebruikers wijzen alle eigendomsrechten en belangen toe aan Negative, waardoor ons bedrijf onbeperkt, commercieel of anderszins, van opmerkingen kan gebruikmaken. Bovendien is kinetiksports niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) aan gebruikers enige vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen; of (3) om te reageren op opmerkingen van gebruikers.

Toezicht houden

Kinetiksports is niet verplicht om deze site of een deel daarvan te controleren. We behouden ons echter het recht voor om geposte inhoud te bekijken en dergelijke inhoud te verwijderen, verwijderen, redigeren of anderszins te wijzigen, naar eigen goeddunken, op elk moment en van tijd tot tijd, zonder kennisgeving of verdere verplichting jegens u. kinetiksports is niet verplicht om inhoud weer te geven of te plaatsen. kinetiksports, onderhevig aan het hierboven vermelde privacybeleid, behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd alle informatie of geposte inhoud vrij te geven die het nodig of gepast acht, inclusief maar niet beperkt tot het voldoen aan toepasselijke, wet- en regelgeving, contractuele verplichting, juridische, geschillenprocedure of verzoek van de overheid. kinetiksports is niet aansprakelijk in verband met inhoud of inhoud die is ingediend bij, verzonden via,

Correctie van

sitefouten De informatie op de kinetiksports-website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We behouden ons het recht voor om alle informatie die we geschikt achten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Houd er rekening mee dat dergelijke fouten betrekking kunnen hebben op productinformatie, prijzen en beschikbaarheid. In deze gevallen hebben we het recht om bestellingen met prijsfouten of onnauwkeurigheden te beëindigen. Onze excuses voor het ongemak.

Wijziging / beëindiging van de website

In het geval van beëindiging bent u nog steeds gebonden aan uw verplichtingen onder deze servicevoorwaarden, inclusief de garanties die door u zijn gegeven, en door de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid. Negative is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang.

Links van derden

Om onze site te verbeteren, kan Kinetiksports services van derden gebruiken en promoten. Maar zelfs als de derde partij gelieerd is aan Negative, hebben we geen controle over deze services en doen we geen uitspraken over deze personen of entiteiten. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van dergelijke partijen. Externe sites die op onze site zijn gelinkt en die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico.

Beëindiging

Niettegenstaande een van deze gebruiksvoorwaarden behouden we ons het recht voor om, zonder kennisgeving of bijkomende aansprakelijkheid, en naar eigen goeddunken, uw licentie voor het gebruik van deze site te beëindigen en toekomstige toegang tot en gebruik van deze site om welke reden dan ook te blokkeren of te voorkomen. of geen reden. Na beëindiging blijven deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SORTEUR ALS GEVOLG VAN EEN HANDEL MET EEN WEBSITE VAN DERDEN OF EEN HANDELAAR OF GEBRUIKER VAN DERGELIJKE WEBSITE VAN DERDEN.

DISCLAIMER

ALLE INHOUD OP DEZE SITE, INCLUSIEF TEKST, GRAFIEK EN LINKS, WORDEN ZONDER GARANTIE GELEVERD IN DE AS IS-STAAT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST NEGATIEF ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INHOUD, OOK GELEVERD OF BEZIT DOOR NEGATIEVE OF DOOR ENIGE DERDE PARTIJ, MET INBEGRIP VAN WETTELIJK ZIJN GARANTIE. BIJZONDER DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, VRIJHEID VAN COMPUTER VIRUS, EN IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT CURSUS VAN DEALING OF CURSUS PRESTATIES. Daarnaast geeft KINETIKSPORTS NIET AAN OF GARANDEERT DAT DE INHOUD TOEGANKELIJK VIA DEZE SITE NAUWKEURIG, COMPLEET OF HUIDIG IS, EN MOGELIJK U NIET VERTROUWEN OP DE INHOUD TOEGANKELIJK VIA DEZE SITE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN IN GEEN GEVAL NEGATIEF, ZIJN OFFICIEREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE GEEN ZELFDE VAN ALLE GEVOLG: ) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN MET BETREKKING TOT DE INHOUD OP DEZE SITE; (II) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE OF DE VEILIGE SERVERS VAN NEGATIVE EN / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (III) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE VERZENDING VAN OF NAAR DE SITE; (IV) ENIGE INSECTEN, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR ONZE SITE DOOR EEN DERDE PARTIJ KAN WORDEN OVERGEDRAGEN;

VRIJWARING

DIE U AKKOORD GAAT OM ONSCHADELIJKE, NEGATIEVE, ZIJN OFFICIEREN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS EN PARTIJEN VAN DERDEN VAN EN TEGEN ALLE VERLIEZEN, KOSTEN, SCHADE EN KOSTEN, INCLUSIEF VERGOEDINGEN, TE VERGOEDEN, MET INBEGRIP VAN VERGOEDINGEN, MET INBEGRIP VAN VERGOEDINGEN, ZONDER VERGOEDING, TEN AANZIEN VAN: ) UW GEBRUIK VAN DE SITE, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING, INHOUD DIE DOOR U VIA DE SITE WORDT INGEDIEND OF VERZONDEN; (2) ENIG GEBRUIK VAN ENIG WACHTWOORD DAT DOOR U IS GEKOZEN OF AAN U IS VERSTREKT; OF (3) ELKE SCHENDING DOOR U VAN: (A) DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; (B) NEGATIEF PRIVACYBELEID; (C) ALLE ANDERE VOORWAARDEN, RICHTLIJNEN OF REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SITE; (D) RECHTEN VAN EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT; OF (E) TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS OF VERORDENINGEN.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Negative met betrekking tot deze site en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk met betrekking tot deze site. Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -documenten oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
Dutch
Dutch